<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LOWELLS NORDISKA BETALNINGSINDIKATOR 2021

Ekonomisk trygghet och konsumtionsbeteende i nordiska hushåll

Exclamation mark - important information

Färre svenskar upplever negativa effekter 

I Sverige upplever 17 procent att coronapandemin haft haft en negativ påverkan på privatekonomin. Motsvarande siffra förra året var 36 procent, vilket innebär en halvering.

Light bulb - understanding, thinking, learning etc

Finländare oroar sig mest

I Finland är den ekonomiska otryggheten störst där över hälften (54 procent) är oroliga för hushållets ekonomi med anledning av coronapandemin. 

Person - confused

Minskad konsumtion under året

Knappt en tredjedel av hushållen i Sverige, Danmark och Norge har minskat sin konsumtion under året på grund av pandemin. I Finland är motsvarande siffra högre, 39 procent.

Lowells Betalningsindikator är en årlig undersökning som mäter hushållens ekonomiska trygghet och konsumtionsbeteende. I år genomfördes undersökningen i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Fler än 1 500 invånare i respektive land har svarat, frågorna ställdes under februari 2021 i en online-panel och åldern på de svarande är 18 år och äldre. Undersökningen har tagits fram av Lowell tillsammans med Demoskop.

 

Fyll i dina uppgifter här för att ladda ner rapporten