<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Landningssida 2 1600*502

Lindorffanalysen 2017 - ladda ner gratis!

Lindorffanalysen är en återkommande rapport om läget på svenskarnas ekonomi och betalningsförmåga utifrån olika aspekter. Här kan du ladda ner de senaste numren genom att fylla i formuläret.

I 2017 års utgåva kan du läsa om: 

  • Äldres skuldsättning och dess påverkan på samhällsekonomin.
  • Hur GDPR påverkar företag på kreditmarknaden. 
  • 6 % av svenskarna har en betalningsanmärkning. Hur skiljer sig  är andelen betalningsanmärkningar sett till kön, ålder och boendeort?