<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Landningssida 3 1600*502

Lindorffanalysen 2018 - ladda ner gratis!

Lindorffanalysen är en återkommande rapport om läget på svenskarnas ekonomi och betalningsförmåga utifrån olika aspekter. Här kan du ladda ner de senaste numren genom att fylla i formuläret.

I nummer 1 2018 kan du läsa om: 

  • Växande skulder. Den årliga tillväxttakten för både bolån och blancolån ligger på 7 procent. Hur påverkar det betalningsförmågan hos de svenska hushållen?
  • Arbetslösheten fortsätter sjunka och är nu nere på samma låga nivå, som innan finanskrisen 2008. Hur återspeglas det i hushållens ekonomi?
  • Regleringar har införts i syfte att minska riskerna på bolånemarknaden. Kan vi se några effekter?