<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cosiela-borta-7bbv_yrtj8c-unsplash

Lowells rapport om Ekonomisk ohälsa

Vilken påverkan har privatekonomin på individers psykiska och fysiska hälsa? Det är en fråga som är viktig för oss i vår dagliga kontakt med människor i svåra situationer, vars hela liv påverkas av en ekonomi i obalans. För att få veta mer om hur svenskarna själva upplever att privatekonomin påverkar deras livskvalitet, har vi valt att göra denna rapport. 

I vår rapport om ekonomisk ohälsa kan du bland annat läsa om: 

  • Privatekonomins påverkan på livskvalitet och hälsa.
  • Hur tysthetskultur kring privatekonomi bidrar till stigmatiseringen och skam. 
  • Hur sociala medier och influencers  bidrar till överkonsumtion och skuldsättning.

Fyll i formuläret så skickar vi rapporten till dig!