<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
yoga-2176668_1920-1

Svenskarna kluvna inför framtiden

Temanummer ur Betalningsindikatorn 4/2019

I detta temanummer blickar vi framåt och tittar närmare på vad svenskarna tror om ekonomin under 2020, både i ett större och i ett mindre perspektiv. Vi passar också på att blicka bakåt för att se hur vår ekonomiska trygghet har förändrats under de senaste åren.

I detta temanummer bland annat:

  • Hur oroliga är svenskarna för sin egen, sin kommuns och Sveriges ekonomi?
  • I vilken utsträckning är svenskarna oroliga för att förlora jobbet?
  • Hur förberedda är vi för eventuellt sämre tider?
  • Hur ser vår ekonomiska trygghet ut idag jämfört med för två år sedan.

Fyll i formuläret till höger för att ladda ner ditt exemplar.