<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GettyImages-993661590-1

Ekonomisk trygghet 2/2019

Temanummer ur Betalningsindikatorn 2/2019

Psykologi påverkar både den privata ekonomin och samhällsekonomin. Känner vi oss trygga med vår privatekonomi får det konsekvenser både för vårt konsumtionsbeteende och vår hälsa i stort. I detta nummer har vi valt att titta närmare på den upplevda ekonomiska tryggheten i Sverige jämfört med för ett år sedan.

Fyll i formuläret för att få ta del av detta temanummer!